Guiot Duermeijer

Toneelteksten

In opdracht van andere productiemaatschappijen of stichtingen schrijft Guiot Duermeijer toneelteksten. Met anekdotische poetische monologen en losse dialogen.

Zoals Salon voor 1 voor Ilse van Kollenburg dat in 2013 onder andere op het Amsterdam Fringe Festival stond.

Babastiki