Guiot Duermeijer
 

Babastiki

Stichting Babastiki is in 2005 opgericht om de producties van Guiot Duermeijer mogelijk te maken.

 

Bestuur stichting Babastiki

Voorzitter: Peter van de Westeringh

Secretaris: Danae Bos

Penningmeester: Margit Arts

 

KvK 30201617 te Utrecht

Babastiki